Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov

Avtorji

  • Rok Ciglič Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.31.79-92

Ključne besede:

regionalna geografija, geografski informacijski sistemi, poselitev, sonaravni razvoj, prostorsko planiranje, Kočevje

Povzetek

Načrtovanje raznih dejavnosti v prostoru je zahtevno in odgovorno. Terja dobro poznavanje naravnih in družbenih razmer, poleg tega pa morajo biti rezultati v procesu načrtovanja podani čim bolj nazorno. V prispevku smo na primeru občine Kočevje skušali določiti najbolj primerne nepozidane površine za morebitno širjenje poselitve z vidika naravnih in družbenih dejavnikov. Pri tem smo uporabili metode geografskih informacijskih sistemov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ciglič, R. (2009). Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Dela, 31, 79-92. https://doi.org/10.4312/dela.31.79-92