Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju

Avtorji

  • Miroslav Vysoudil Department of Geography Faculty of Science Palacky University Olomouc Svobody 26, CZ-77146 Olomouc, Czech Republic
  • Darko Ogrin Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.31.115-127

Ključne besede:

infrardeča (termalna) kamera, termalni monitoring, temperatura površja, topoklima

Povzetek

V prispevku so predstavljene možnosti uporabe prenosne infrardeče kamere pri topokli-matskem raziskovanju, še posebej pri ugotavljanju razlik v temperaturi t.i. aktivnega sloja površja. Na primerih posnetkov iz okolice Kopra in Olomouca je prikazana odvisnost tem-perature površja od njegovih značilnosti, npr. rabe in morfoloških potez ter dnevnega časa. Rezultati analiz so lahko v pomoč pri opredeljevanju značilnosti topoklimatskih enot.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Vysoudil, M., & Ogrin, D. (2009). Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju. Dela, 31, 115-127. https://doi.org/10.4312/dela.31.115-127