Uporaba neklearnih tehnik za oceno erozije in sedimentacije: preliminarni rezultati uporabe cezija-137 kot sledila v Sloveniji

Avtorji

  • Vesna Zupanc Oddelek za agronomijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
  • Lionel Mabit Soil Science Unit, FAO/IAEA Agriculture & Biotechnology Laboratory IAEA Laboratories Seibersdorf, PO Box 100 Wagramerstrasse 5, A-1400 Vienna

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.33.21-36

Ključne besede:

kmetijsko zemljišče, degradacija tal, vodna erozija, radionuklidi, 137Cs metoda

Povzetek

Dosedanje raziskave na področju erozije in procesov odlaganja talnih delcev v Sloveniji so uporabljale konvencionalne metode meritev. Prispevek predstavlja prednosti uporabe radionuklidov za oceno obsega prerazporeditve talne mase ter obravnava primer ocene izhodiščnega depozita 137Cs na neporušenem talnem profilu v Šalamencih v vzhodni Sloveniji. Ugotovljen izhodiščni depozit 137Cs za izbrano gozdno parcelo je bil 7316 ± 2525 Bq m–2 (koeficient variabilnosti 34 %, n = 20). Ti podatki bodo uporabljeni pri aplikaciji 137Cs metode v prihodnjih raziskavah o stopnji erozije in procesov odlaganja talnih delcev na okoliških kmetijskih zemljiščih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupanc, V., & Mabit, L. (2010). Uporaba neklearnih tehnik za oceno erozije in sedimentacije: preliminarni rezultati uporabe cezija-137 kot sledila v Sloveniji. Dela, 33, 21-36. https://doi.org/10.4312/dela.33.21-36