Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka

Avtorji

  • Dejan Cigale Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Irena Mrak Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.33.75-96

Ključne besede:

turizem, anketiranje obiskovalcev, motivi obiska, vrednosti zavarovanih območij, zavarovana območja, Triglavski narodni park

Povzetek

Zavarovana območja nudijo obiskovalcem naravne in druge kakovosti, hkrati pa turizem in rekreacija ta območja vse bolj sooblikujeta. Na primeru Triglavskega narodnega parka, natančneje Zgornjesavske doline, smo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri sta skladni varstvena in turistična funkcija zavarovanih območij. Pri tem smo se osredotočili na mnenja, poglede in stališča obiskovalcev. Zanimalo nas je, ali so razlogi, zaradi katerih prihajajo turisti, in njihove želje oz. predlogi v zvezi z nadaljnjim razvojem turizma v TNP v skladu z varstveno funkcijo našega edinega narodnega parka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Cigale, D., Lampič, B., & Mrak, I. (2010). Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka. Dela, 33, 75-96. https://doi.org/10.4312/dela.33.75-96