Teorija in praksa prostorskega načrtovanja

Avtorji

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.33.111-127

Ključne besede:

mesto, urbana regija, trajnostni prostorski razvoj, širitev naselij, razpršena poselitev, Slovenija

Povzetek

Prispevek sloni na rezultatih in ugotovitvah Ciljnega raziskovalnega programa Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem prostoru. Cilj članka je izpostaviti najznačilnejše procese v prostorskem razvoju slovenskih mest in obmestij in opozoriti na neskladja med cilji ter usmeritvami slovenske prostorske politike in prostorskega načrtovanja ter dejanskim prostorskim razvojem. Poskušali smo navesti tudi nekatere razloge za relativno neuspešno implementacijo evropskih in nacionalnih usmeritev in ciljev prostorske politike na lokalnem (občinskem) nivoju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rebernik, D. (2010). Teorija in praksa prostorskega načrtovanja. Dela, 33, 111-127. https://doi.org/10.4312/dela.33.111-127