Realni potencial za lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji

Avtorji

  • Anton Perpar Oddelek za agronomijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
  • Andrej Udovč Oddelek za agronomijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.34.187-199

Ključne besede:

lokalna oskrba, hrana, kmetijska pridelava, samooskrba, Slovenija

Povzetek

V Sloveniji se je stopnja samooskrbe s prehranskimi proizvodi v zadnjih letih zmanjšala, za nekatere proizvode celo pod polovico. V prispevku so podane kvalitativne ocene možnosti za izboljšanje trenutne stopnje samooskrbe. Ocene temeljijo na primerjalni analizi proizvodnih potencialov kmetijskih zemljišč, projekciji razvojnih trendov na področju kmetijstva in rabe kmetijskih zemljišč ter trendov v potrošnji hrane. Dodana je tudi analiza primerov dobrih praks zagotavljanja lokalne oskrbe s hrano ter rezultati modela MOLAND, ki simulira prihodnje rabe kmetijskih zemljišč glede na možne globalne razvojne scenarije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Perpar, A., & Udovč, A. (2010). Realni potencial za lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela, 34, 187-199. https://doi.org/10.4312/dela.34.187-199