Lokalna vodooskrba na Krasu

Avtorji

  • Nataša Ravbar Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.34.223-233

Ključne besede:

pitna voda, kras, kraški vodni viri, vodooskrba, upravljanje z vodnimi viri, odnos do pitne vode

Povzetek

Številni kraški izviri predstavljajo pomembne lokalne vire pitne vode, ki pokrivajo skoraj polovico državnih potreb. Prispevek obravnava način vodooskrbe v preteklosti ter današnje stanje, težave in izzive, s katerimi se soočamo. Kakovost kraških vodnih virov je zadovoljiva, predstavljene raziskave pa prikazujejo, da je stopnja zaščite njihovih prispevnih območij neprimerna. Dodatno so zaradi nesmotrne porabe vode ogrožene razpoložljive količine vodnih zalog. Za ohranjanje našega največjega rezervoarja kakovostne pitne vode morajo načrti za lokalno vodooskrbo temeljiti na ustreznih strokovnih raziskavah, kot jih predstavlja pričujoči članek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati