Razvojna problematika Haloz na primerih katastrskih občin Gorca in Slatina

Avtorji

  • Vladimir Korošec Kmetijska srednja šola Ptuj, Wollmerjeva 18, SI-2250 Ptuj
  • Mirko Pak Pod vrbami 1, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.34.91-114

Ključne besede:

Gorca, Slatina, Haloze, Vinorodne Haloze, Slovenija, regionalni razvoj, kmetijstvo, vinogradništvo, turizem, suburbanizacija, deagrarizacija

Povzetek

Katastrski občini Gorca in Slatina v Halozah, v eni najmanj razvitih pokrajin SV Slovenije sta primera dolgoletnega zaostajanja v gospodarskem in demografskem razvoju. Neugodne reliefne prilike so v kmetijstvu omogočile le intenzivno vinogradništvo. Zaradi specifičnih lastniških odnosov se je tukaj razvilo viničarstvo, kar je po letu 1945 sprožilo močno depopulacijo, ki je povzročila neugodno socioekonomsko strukturo obeh katastrskih občin in Haloz v celoti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Korošec, V., & Pak, M. (2010). Razvojna problematika Haloz na primerih katastrskih občin Gorca in Slatina. Dela, 34, 91-114. https://doi.org/10.4312/dela.34.91-114