Rečni meandri na kraških poljih

Avtorji

  • Luka Černuta Brdo 70, SI-5230 Bovec

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.34.115-141

Ključne besede:

fzična geografija, geomorfologija, krasoslovje, kraško polje, rečni meandri, fuvialna geomorfologija, Radensko polje, Dobravka

Povzetek

Rečni meandri predstavljajo najpogostejšo tlorisno obliko nižinskih rek. Na (pre)oblikovanje rečnih meandrov na kraških poljih najizraziteje vpliva režim poplavnih voda. Poplave namreč narekujejo prostorsko-časovno conacijo meandrotvornih procesov, od česar zavisi obstoj meandrotvorno aktivne oziroma meandrotvorno pasivne faze razvoja meandrov. Šolski primer meandrov, nastalih zaradi delovanja in součinkovanja preučevanih meandrotvornih procesov, predstavljajo meandri Dobravke na Radenskem polju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2010

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati