Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre

Avtorji

  • Darko Ogrin Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Miroslav Vysoudil Department of Geography Faculty of Science Palacký University Olomouc 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.35.5-25

Ključne besede:

lokalno podnebje, topoklima, topoklimatsko kartiranje, topoklimat­ska karta, termalni monitoring, Slovenska Istra, Slovenija

Povzetek

V prispevku so prikazane osnovne topoklimatske značilnosti obalnega pasu Slovenske Istre, ki so rezultat splošnih podnebnih potez in specifičnih lokalnih razmer. Prostorsko najbolj razširjene topoklimatske enote so posledica razlik v osončenosti ter kombinacije lokalnih reliefnih danosti in rabe tal. Prikazane so na karti v merilu 1 : 50.000.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2011

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ogrin, D., & Vysoudil, M. (2011). Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre. Dela, 35, 5-25. https://doi.org/10.4312/dela.35.5-25