Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori

Avtorji

  • Petra Gostinčar Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.35.27-44

Ključne besede:

Kočevski Rog, Kočevska Mala gora, geomorfologija, kras, kontaktni kras

Povzetek

Na dinarskih kraških planotah Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se je na kontaktu med kraškim in fluvialnim geomorfnim sistemom oblikoval t.i. kontaktni kras. Preučene so bile geomorfološke oblike in procesi na štirih območjih kontaktnega krasa. Na stiku med nekarbonatnimi in karbonatnimi kamninami so se razvile ponikve, slepe doline (aktivne in fosilne), konkavne oblike v bližini kontakta pa so zapolnjene z nekarbonatnimi sedimenti. Na kontaktu med različnimi karbonatnimi kamninami (dolomiti in apnenci) so reliefne oblike kontaktnega krasa manj jasno izoblikovane, mdr. ponori (aktivni in fosilni), ponorni zatrepi ter suhe doline.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2011

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Gostinčar, P. (2011). Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori. Dela, 35, 27-44. https://doi.org/10.4312/dela.35.27-44