Uporaba metode električne upornosti tal na primeru Divaške jame

Avtorji

  • Andrej Mihevc Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Uroš Stepišnik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.35.45-54

Ključne besede:

Slovenija, kras, jama, denudirana jama, električna upornost tal

Povzetek

Električna upornost tal je geofizikalna metoda, s katero se ugotavlja struktura tal pod površjem. Za preizkus uporabnosti metode so bili izdelani profili nad jamo Trhlovca in Divaško jamo ter njenim nadaljevanjem v brezstropi jami na pobočju Radvanja na Divaškem krasu. Rezultati kažejo, da votlih jamskih prostorov zaradi velike električne upornosti matične kamnine ni mogoče zaznati, lahko pa zaznamo jarke brezstropih jam in podzemne jame, ki so zapolnjene z ilovnatim sedimentom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2011

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Mihevc, A., & Stepišnik, U. (2011). Uporaba metode električne upornosti tal na primeru Divaške jame. Dela, 35, 45-54. https://doi.org/10.4312/dela.35.45-54