Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja

Avtorji

  • Tajan Trobec Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.35.103-124

Ključne besede:

hidrogeografija, hidrologija, naravne nesreče, hudourniške poplave, hudourniki, erozija, vodogradbeni protipoplavni ukrepi

Povzetek

Vodogradbeni protipoplavni ukrepi predstavljajo pomemben del varstva pred poplavami. Z njimi lahko obvladujemo določen del poplavnega tveganja. Njihov osnovni namen je zmanjševanje poplavne nevarnosti na poplavnih območjih, ki si jih je prisvojil človek s svojimi najrazličnejšimi dejavnostmi. Predstavljeni so nekateri najpogostejši vodogradbeni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav, njihov osnovni princip delovanja, glavne prednosti in slabosti ter vplivi na okolje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2011

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Trobec, T. (2011). Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja. Dela, 35, 103-124. https://doi.org/10.4312/dela.35.103-124