Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji

Avtorji

  • Anamarija Slabe Inštitut za trajnostni razvoj Metelkova 6, SI-­1000 Ljubljana
  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Luka Juvančič Oddelek za zootehniko Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Groblje 3, SI-1230 Domžale

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.36.93-109

Ključne besede:

ekološka pridelava, pridelovalni potencial, trženje ekoloških pridel-kov, trajnostna oskrba s hrano, Slovenija

Povzetek

V prispevku je predstavljena ocena potencialov ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano. S pomočjo rezultatov obsežne terenske raziskave med ekološkimi kmeti smo analizirali obstoječo domačo ekološko pridelavo za trg po vrstah pridelkov in tržnih poteh. Definirali smo glavne prednosti in pomanjkljivosti, ki odločilno vplivajo na razvoj slovenskega trga ekoživil ter posebej izpostavili prostorske razlike. Na osnovi raziskave ocenjujemo, da je v ekološki pridelavi velik neizkoriščen potencial za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2011

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Slabe, A., Lampič, B., & Juvančič, L. (2011). Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela, 36, 93-109. https://doi.org/10.4312/dela.36.93-109