Evropska dimenzija in evropska identiteta z vidika pouka geografije v Sloveniji

Avtorji

  • Tatjana Resnik Planinc Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.37.5-25

Ključne besede:

kurikulum, učni načrt, Evropska unija, evropska identiteta, evropska dimenzija, izobraževalni sistem, geografsko izobraževanje

Povzetek

Članek se osredotoča na geografsko izobraževanje v Sloveniji skozi prizmo evropske dimenzije in evropske identitete. Avtorica ugotavlja, koliko in kako so učne vsebine o evropski dimenziji in evropski identiteti prisotne v geografskih učnih načrtih. Tri raziskave, predstavljene v članku, pokrivajo obdobje 15 let in izhajajo iz treh najpomembnejših strukturnih elementov (geografskega) izobraževanja: učiteljev, učnih vsebin in učencev. Na osnovi rezultatov raziskav so predlagane možnosti za nadaljnji razvoj geografskega izobraževanja z vidika učnih vsebin, povezanih z evropsko identiteto znotraj okvirjev evropske dimenzije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2012

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Resnik Planinc, T. (2012). Evropska dimenzija in evropska identiteta z vidika pouka geografije v Sloveniji. Dela, 37, 5-25. https://doi.org/10.4312/dela.37.5-25