Razvojna trojnost Slovenske Istre

Avtorji

  • Simon Kušar Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.37.129-145

Ključne besede:

ekonomska geografija, regionalni razvoj, razvojne razlike, družbenogospodarska struktura, profil, Slovenija, Slovenska Istra

Povzetek

Litoralizacijo označuje izrazita razvojna dvojnost: ob obali prihaja do zgoščevanja gospodar-skih dejavnosti in prebivalcev, medtem ko se zaledje sooča z depopulacijo, staranjem prebi-valstva in slabimi zaposlitvenimi možnostmi. S pomočjo izbranih družbenogospodarskih kazalcev smo za naselja ob štirih proflih preučili razvojno dvojnost Slovenske Istre. Struktura prebivalstva kaže, da litoralizacija v Slovenski Istri dobiva drugačno prostorsko razsežnost, saj smo opredelili tri tipe razvojnih območij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2012

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati