Trajnostna mobilnost v slovenskem delu Julijskih Alp

Avtorji

  • Matej Ogrin CIPRA Slovenija Trubarjeva 50, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.38.89-108

Ključne besede:

Slovenija, Julijske Alpe, promet, mobilnost, trajnostni razvoj

Povzetek

Gorska območja, zlasti zavarovana območja, so precej bolj občutljiva od nižinskih, saj so njihove nosilne sposobnosti manjše. Zlasti velik sezonski obisk je v doživljajsko pestrih predelih in ker pride večina turistov z lastnim prevozom, se negativni učinki prometa zgoščujejo. Pogosto prihaja do konfliktov med lokalnim prebivalstvom in turisti, hkrati se zmanjša tudi doživljajska pestrost teh območij, kar prispeva k zmanjšani ekonomski vrednosti, saj gre za turistična območja. Prispevek govori o načrtovanih in izvedenih projektih umirjanja prometa v slovenskem delu Julijskih Alp, s katerimi želijo lokalni deležniki zmanjšati negativne učinke prometa na gorsko naravo in nezadovoljstvo zaradi prometne gneče.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2012

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ogrin, M. (2012). Trajnostna mobilnost v slovenskem delu Julijskih Alp. Dela, 38, 89-108. https://doi.org/10.4312/dela.38.89-108