Socialna območja v Ljubljani

Avtorji

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.39.5-26

Ključne besede:

socialna urbana geografija, socioekonomska segregacija, etnična segregacija, Ljubljana, Slovenija

Povzetek

Eno od poglavitnih raziskovalnih področij v socialni urbani geografiji je preučevanje prostorske socialne segregacije in neenakosti. Glavni namen prispevka je analiza in predstavitev značilnosti prostorske socialne segregacije v Ljubljani. Raziskava temelji na analizi podatkov iz popisa prebivalstva leta 2011. Kot poglavitna raziskovalna metoda je bila uporabljena analiza socioekonomske, etnične in družinske segregacije prebivalstva na osnovi primerjave deleža izbranih skupin prebivalstva na območju nekdanjih krajevnih skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati