Analiza padavin v panonskem in obpanonskem delu Srbije

Avtorji

  • Dragan Milošević Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
  • Stevan Savić Centar za klimatološka i hidrološka istraživanja Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.39.125-139

Ključne besede:

padavine, klimatske spremembe, Panonska nižina, Srbija

Povzetek

Analizirali smo letne in sezonske količine ter trende za 12 meteoroloških postaj v panonskem in obpanonskem delu Srbije za obdobje 1949–2010. Rezultati kažejo trend zmanjševanja padavin pozimi in spomladi ter trend porasta poleti in jeseni. Časovne serije letnih količin padavin kažejo porast padavin na večini preučevanih postaj in so posledica bolj namočenih let ter ekstremnih padavinskih dogodkov v zadnjih 15 letih. V preučevanem obdobju je bilo tudi 10 let z močno in ekstremno sušo s tendenco pojavljanja v več zaporednih letih. Dobro sliko o razporeditvi padavin je dala tudi metoda razvrščanja v skupine (cluster analiza).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Milošević, D., & Savić, S. (2013). Analiza padavin v panonskem in obpanonskem delu Srbije. Dela, 39, 125-139. https://doi.org/10.4312/dela.39.125-139