Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v južnem delu Ljubljanske urbane regije

Avtorji

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Marko Krevs Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.40.91-116

Ključne besede:

Ljubljana, Ljubljanska urbana regija, suburbanizacija, periurbanizacija, obmestje, podeželsko naselje

Povzetek

Prispevek prinaša rezultate analize spreminjanja števila prebivalstva in sočasnega prostorskega razvoja naselij južnega dela Ljubljanske urbane regije, ki smo ga opredelili kot območje občin Borovnica, Brezovica, Log-Dragomer, Ig in Škofljica. To območje vključuje ožje suburbanizirano obmestje, širše obmestje in podeželska naselja. Želeli smo ugotoviti, ali se dinamika spreminjanja števila prebivalstva in prostorski razvoj naselij razlikujeta. Zanimalo nas je tudi, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 2002 prišlo do pomembnejših sprememb v gibanju in težnjah spreminjanja števila prebivalstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rebernik, D., & Krevs, M. (2013). Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v južnem delu Ljubljanske urbane regije. Dela, 40, 91-116. https://doi.org/10.4312/dela.40.91-116