Geoturizem kot dejavnik razvoja Srednjebosanskega skrilavega hribovja (primer občine Fojnica)

Avtorji

  • Ajdin Kršić Department of Geography, Faculty of Science, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • Marija Misilo Department of Geography, Faculty of Science, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • Snježana Musa Faculty of Science and Education, Mostar, Bosnia and Herzegovina

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.43.109-122

Ključne besede:

geoturizem, stari rudniki, Srednjebosansko skrilavo hribovje, Fojnica

Povzetek

Srednjebosansko skrilavo hribovje je geološko in geomorfološko zelo raznoliko. V raziskavi smo analizirali možnosti razvoja geoturizma na primeru občine Fojnica. Izvedli smo vrednotenje naravnih in antropogenih značilnosti izbranih starih rudnikov na območju Fojnice, ki ima dolgo rudarsko tradicijo. Rezultati kažejo, da ima rudnik Bakovići največji geoturistični potencial. Nadaljnje preučevanje bo usmerjeno v pripravo celovitega geoturističnega produkta za občino Fojnica in za celotno Srednjebosansko skrilavo hribovje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Geoturizem kot dejavnik razvoja Srednjebosanskega skrilavega hribovja (primer občine Fojnica). (2015). Dela, 43, 109-122. https://doi.org/10.4312/dela.43.109-122