Depopulacija in staranje prebivalstva na podeželskih območjih bjelovarsko-bilogorske županije (1961–2011)

Avtorji

  • Nenad Pokos Institute of Social Sciences Ivo Pilar Marulićev trg 19, 10 001 Zagreb, p.o.b. 277, Croatia
  • Ivo Turk Institute of Social Sciences Ivo Pilar Marulićev trg 19, 10 001 Zagreb, p.o.b. 277, Croatia
  • Dražen Živić Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Regional Centre Vukovar 204. vukovarske brigade 6, 32 000 Vukovar, p.o.b. 58, Croatia

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.43.123-140

Ključne besede:

Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvaška, depopulacija, naravna depopulacija, izseljevanje, staranje prebivalstva

Povzetek

Bjelovarsko-bilogorska županija leži v osrednjem delu hrvaškega panonsko-subpanonskega prostora. Kljub ugodni lokaciji znotraj Hrvaške in ugodnim fizičnogeografskim značilnostim ima v zadnjih 50 letih zelo negativne demografske značilnosti. Z vidika celotne županije so demografske razmere v podeželskih delih še veliko bolj neugodne kot v mestnih naseljih. Med letoma 1961 in 2011 se je delež podeželskega prebivalstva v županiji zmanjšal za 46,7 %.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

01.12.2015

Kako citirati

Pokos, N., Turk, I., & Živić, D. (2015). Depopulacija in staranje prebivalstva na podeželskih območjih bjelovarsko-bilogorske županije (1961–2011). Dela, (43), 123–140. https://doi.org/10.4312/dela.43.123-140

Številka

Rubrike

Razgledi