Problem definicije korozijskih vrtač

Avtorji

  • Uroš Stepišnik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.43.29-40

Ključne besede:

geomorfologija, kras, vrtača, korozija, ERI (električna upornost tal), dinarski kras, Slovenija

Povzetek

Vrtače so najbolj pogoste kraške oblike zmerno toplega pasu, saj njihov nastanek navadno pripisujemo kemičnem preperevanju oziroma koroziji, ki je najbolj tipičen proces na krasu. V članku smo ponovno ovrednotili nastanek dveh najbolj tipičnih primerov korozijskih vrtač, ki jih je podal Cvijić. V raziskavi smo ugotovili, da oba primera, ki predstavljata temelje korozijske razlage nastanka vrtač, pravzaprav nista nastala s korozijo površja. Namen članka je podati dvom o razumevanju nastanka najbolj tipičnih kraških oblik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stepišnik, U. (2015). Problem definicije korozijskih vrtač. Dela, 43, 29-40. https://doi.org/10.4312/dela.43.29-40