Stvarni odzivi na naravne nesreče v 16. in 17. stoletju: primeri z ozemlja današnje Slovenije in njene okolice

Avtorji

  • Žiga Zwitter Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.43.5-28

Ključne besede:

naravne nesreče, okoljska zgodovina, zgodnji novi vek, Slovenija, Kranjska, Štajerska, Koroška, Notranja Avstrija, arhivski viri

Povzetek

Stvarni odgovori na naravne nesreče, ki so ogrožale kmetijska zemljišča in bivališča v deželnoknežjih gospostvih in urbanih naseljih, so vključevali sodelovanje centralnih organov, regionalne in lokalne ravni. V nekaterih primerih so omogočili učinkovite ukrepe. Navajam tudi primere odzivov deželnih stanov, nedeželnoknežjih gospostev in sosedov. Poznavanje zgodovine je prispevalo k zmanjševanju tveganja. S poplavami povezani človeški posegi v pokrajino so spreminjali tudi poplavno varna območja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zwitter, Žiga. (2015). Stvarni odzivi na naravne nesreče v 16. in 17. stoletju: primeri z ozemlja današnje Slovenije in njene okolice. Dela, 43, 5-28. https://doi.org/10.4312/dela.43.5-28