Geografija v vrtcih in na razredni stopnji osnovne šole v Sloveniji

Avtorji

  • Maja Umek Oddelek za razredni pouk, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani Kardeljeva ploščad 15, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.43.61-75

Ključne besede:

geografske vsebine, učni načrt, vrtec, razredni pouk

Povzetek

Prispevek daje odgovore na vprašanja: koliko in s katerimi vsebinami je geografija vključena v učne načrte od predšolskega obdobja do vključno petega razreda osnovne šole, v kolikšnem količinskem razmerju je do drugih predmetnih področij in za katere spremembe učnih načrtov bi si bilo potrebno prizadevati pri naslednjih prenovah. Analizirali smo učne načrte, v katere so vključene geografske vsebine. Uporabili smo kvalitativno in semikvantitativno analizo. Kategorije za kvalitativno analizo so bile pokrajinske sestavine oziroma njihove prvine, pokrajine ter orientacija in kartografija.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Umek, M. (2015). Geografija v vrtcih in na razredni stopnji osnovne šole v Sloveniji. Dela, 43, 61-75. https://doi.org/10.4312/dela.43.61-75