Tradicionalna kmetijska pokrajina v vasi Liptovská Teplička na Slovaškem: prepoznavanje in varovanje raznovrstnosti

Avtorji

  • Milena Moyzeová Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 3 P.O. Box 254SK-814 99 Bratislava, Slovakia
  • Jana Špulerová Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 3 P.O. Box 254SK-814 99 Bratislava, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.43.77-88

Ključne besede:

tradicionalna kmetijska pokrajina, kulturna pokrajina, pokrajinska raznolikost, varovana območja narave, Liptovská Teplička, Slovaška

Povzetek

Članek se osredotoča na traadicionalno kmetijsko pokrajino (TKP) na obdelovalnih tleh in travnikih. Rezultati temeljijo na terenski raziskavi v katastrski občini Liptovská Teplička. Posebna pozornost je namenjena prepoznavanju pokrajinske raznolikosti in biodiverzitete ter njunemu povezovanju s strategijo varovanja narave. Na preučevanem območju je obstoječe varovanje narave usmerjeno predvsem k varovanju naravnih habitatov. Rezultati študije poudarjajo, da se je v prihodnosti potrebno usmeriti k zaščiti vseh tipov TKP, ki so v sedanjosti zaščiteni v najmanjši možni meri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Moyzeová, M., & Špulerová, J. (2015). Tradicionalna kmetijska pokrajina v vasi Liptovská Teplička na Slovaškem: prepoznavanje in varovanje raznovrstnosti. Dela, 43, 77-88. https://doi.org/10.4312/dela.43.77-88