Sodelovalni in individualni pristop pri obrnjenem učenju z ocenjevanjem študentov na podlagi kontrole prostorskih podatkov

Avtorji

  • Damijan Bec
  • Tomaž Podobnikar Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerza v Ljubljani Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.44.103-133

Ključne besede:

obrnjeno učenje, individualno in sodelovalno učenje, Bloomova taksonomija, geomediji, didaktika geografije, ocenjevanje, kakovost prostorskih podatkov

Povzetek

V članku je predstavljena inovativna različica pristopa obrnjenega učenja, ki temelji na intenzivni uporabi geomedijev pri poučevanju geografije in geoinformatike. Študentje ocenjujejo kakovost kartiranja na podlagi ISO standarda. Rezultati kažejo, da so posamezniki bistveno boljši v primerjavi s skupinami pri tistih nalogah, ki zahtevajo kritično presojo, poglobljeno razumevanje snovi in kreativno razmišljanje. Skupine so uspešnejše pri ugotavljanju unikatnih razlik, kjer prihaja do izraza sinergijski efekt kot posledica sodelovalnega učenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Bec, D., & Podobnikar, T. (2015). Sodelovalni in individualni pristop pri obrnjenem učenju z ocenjevanjem študentov na podlagi kontrole prostorskih podatkov. Dela, 44, 103-133. https://doi.org/10.4312/dela.44.103-133