Rakova Jelša in Sibirija – etnični četrti v preobrazbi

Avtorji

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.44.63-84

Ključne besede:

Rakova Jelša, Sibirija, Ljubljana, etnična segregacija, etnično območje, priseljevanje

Povzetek

Rakova Jelša in Sibirija sta edini soseski v Ljubljani z večinskim neslovenskim prebivalstvom. Nastali sta s priseljevanjem prebivalstva iz območja nekdanje Jugoslavije od sedemdesetih let dalje. Predstavljen je proces priseljevanja prebivalstva iz nekdanje Jugoslavije v Slovenijo in Ljubljano ter nastajanje etničnih četrti Rakova Jelša in Sibirija. Na osnovi analize popisnih podatkov med letoma 1981 in 2011 so predstavljene osnovne socioekonomske značilnosti prebivalstva, z anketiranjem lokalnega prebivalstva smo ocenili tudi zadovoljstvo s kvaliteto bivalnega okolja in analizirali problematiko integracije priseljencev v novo okolje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rebernik, D. (2015). Rakova Jelša in Sibirija – etnični četrti v preobrazbi. Dela, 44, 63-84. https://doi.org/10.4312/dela.44.63-84