Morfogeneza slepe doline Brdanska dana

Avtorji

  • Erika Kozamernik Zavrti 33, SI-1234 Mengeš

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.45.119-133

Ključne besede:

kontaktni kras, slepa dolina, udornica, ponikalnica, geomorfologija, Brdanska dana, Brkini, Matarsko podolje, Slovenija

Povzetek

Slepa dolina Brdanska dana se nahaja na južnem robu Brkinov, kjer se ti stikajo s kraškim ravnikom Matarskega podolja. Na preučevanem območju se prepletajo značilnosti fluvialnega ter kraškega geomorfnega sistema, kar se kaže v veliki pestrosti reliefnih oblik in procesov. V okviru te raziskave je bila opravljena geomorfološka analiza preučevanega območja. Na podlagi morfografskih, morfometričnih in granulometričnih podatkov smo preučili glavne geomorfološke značilnosti, funkcijo in razvoj te slepe doline.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2016

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Kozamernik, E. (2016). Morfogeneza slepe doline Brdanska dana. Dela, 45, 119-133. https://doi.org/10.4312/dela.45.119-133