Prostorsko-časovna razporeditev hudourniških poplav v Sloveniji

Avtorji

  • Tajan Trobec Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.46.5-39

Ključne besede:

naravne nesreče, hidrogeografija, prognostična geografija, hudourniške poplave, porečja, hidrografska območja, Slovenija

Povzetek

Prispevek preučuje prostorsko razporeditev pogostnosti hudourniških poplav ter njihovo razporeditev preko leta. V prostorsko-časovnih analizah preteklega hudourniško- poplavnega dogajanja je zajetih 124 hudourniških poplav, ki so med letoma 1550 in 2015 prizadele območje Slovenije. Hudourniške poplave so najpogostejše v goratem in hribovitem delu severne Slovenije, ki vključuje alpski ter večji del predalpskega sveta. Jesenske hudourniške poplave se pojavljajo v pretežnem delu države, poletne hudourniške poplave pa predvsem na vzhodu. V večjem delu države prevladujejo jesenske hudourniške poplave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31. 12. 2016

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Trobec, T. (2016). Prostorsko-časovna razporeditev hudourniških poplav v Sloveniji. Dela, 46, 5-39. https://doi.org/10.4312/dela.46.5-39