Delo z učenci s posebnimi potrebami: mnenja in izkušnje učiteljev geografije

Avtorji

  • Tatjana Resnik Planinc Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Karmen Kolnik Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.46.89-122

Ključne besede:

učenec, učitelj, pouk geografije, posebne potrebe, vzgoja, izobraževanje

Povzetek

V času značilnih hitrih sprememb na področju znanja, tehnologije ter tudi sistema vrednot dobivajo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami drugačno mesto in vlogo v svetu, kot so jo imeli v preteklosti. Na področju oseb s posebnimi potrebami so s spremembami vzniknile in obrodile ideje integracije, normalizacije in v novejšem času inkluzije. S pilotsko kvalitativno raziskavo smo želeli ugotoviti, kako učitelji geografije, ki poučujejo na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami in kakšne so njihove dosedanje izkušnje. Učitelji geografije se zavedajo pomembnosti in zahtevnosti tovrstnih nalog ter jih tudi z vso odgovornostjo sprejemajo, pri čemer so v oceni lastne kompetentnosti kritični. Med največje pomanjkljivosti dosedanjega dela v inkluzivni šoli uvrščajo preveliko število učencev s posebnimi potrebami, vključenih v posamezen razred, saj vključenost več kot dveh učencev z različnimi posebnimi potrebami lahko pomembno vpliva na kakovost pouka v razredu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31. 12. 2016

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Resnik Planinc, T., & Kolnik, K. (2016). Delo z učenci s posebnimi potrebami: mnenja in izkušnje učiteljev geografije. Dela, 46, 89-122. https://doi.org/10.4312/dela.46.89-122