Toplotni stres v urbanem in suburbanem okolju ter njegova prostorska spremenljivost na primeru srednje velikega mesta

Avtorji

  • Miroslav Vysoudil Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
  • Michal Lehnert Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
  • Petr Kladivo Department of Geography, Faculty of Economics, University of West Bohemia Tylova 18, CZ-306 14 Plzeň

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.46.163-182

Ključne besede:

temperatura zraka, toplotni stres, vročinski val, Humidex, humidnost, mortaliteta, mestna klima

Povzetek

Članek obravnava prostorsko razporeditev toplotnega stresa v srednjeevropskem mestu in njegovi okolici. Preučevali smo čas, ko so bile na merskih postajah presežene mejne vrednosti indeksa Humidex in zračnih temperatur. Najdaljše obdobje neugodnih temperatur je bilo na stiku med srednje visokimi zgradbami in odprtim prostorom, najkrajše v sklenjeno pozidanih delih in blizu gozda. Ugotovili smo razlike v razporeditvi postaj z dolgimi obdobji visokih temperatur in postaj z dolgimi intervali visokih vrednosti indeksaHumidex. Pri vrednotenju toplotnega stresa z vidika mortalitete pa Humidex ni dal boljših rezultatov kot podatki o temperaturah zraka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31. 12. 2016

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vysoudil, M., Lehnert, M., & Kladivo, P. (2016). Toplotni stres v urbanem in suburbanem okolju ter njegova prostorska spremenljivost na primeru srednje velikega mesta. Dela, 46, 163-182. https://doi.org/10.4312/dela.46.163-182