Preobrazba ugrezninskega Velenjskega jezera

Avtorji

  • Emil Šterbenk Visoka šola za varstvo okolja
  • Rudi Ramšak Eurofins ERICo, d. o. o.
  • Andrej Glinšek Eurofins ERICo, d. o. o.
  • Marko Mavec Eurofins ERICo, d. o. o.

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.47.41-84

Ključne besede:

premogovniško ugrezanje, preobrazba jezer, zasoljevanje jezer, območje kopalnih voda, Velenje, Šaleška dolina, Slovenija

Povzetek

Velenjsko jezero je nastalo kot posledica podzemnega odkopavanja lignita v velenjskem premogovniku. V prispevku so obravnavane nekatere posebnosti, izoblikovane v procesu spremembe pokrajine iz rečne v jezersko zaradi rudarjenja in energetike. Na podlagi raziskovanja in monitoringa lastnosti ter kroženja jezerske vode so pojasnjene anomalije v jezerskem sistemu. Velenjsko jezero, ki je nastalo na kmetijskih površinah, je zaradi intenzivnega onesnaževanja v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja predstavljalo okoljsko poškodbo, ki se po večdesetletni obsežni okoljski sanaciji postopno preobraža v rekreacijsko območje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2017

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Šterbenk, E., Ramšak, R., Glinšek, A., & Mavec, M. (2017). Preobrazba ugrezninskega Velenjskega jezera. Dela, 47, 41-84. https://doi.org/10.4312/dela.47.41-84

Podobni članki

1-10 od 437

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.