Sledovi zadnjega viška pleistocenske poledenitve v vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah

Avtorji

  • Borut Stojilković

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.47.127-141

Ključne besede:

Kamnik-Savinja Alps, the Last Glacial Maximum, Pleistocene glaciation, glacial geomorphology, geomorphology, Slovenia

Povzetek

Območje vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp je bilo poledenelo v času zadnjega viška pleistocenske poledenitve. Preučili smo glacialne oblike, ki so jih omenjali prejšnji raziskovalci, ter preostale oblike na območju, jih geomorfološko kartirali ter morfografsko in morfometrično analizirali. S temi analizami smo določili meje viška zadnje poledenitve na tem območju. Raziskava je pokazala, da je bilo tu več ledenikov in da so se njihove velikosti razlikovale predvsem glede na smer naklona površja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2017

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stojilković, B. (2017). Sledovi zadnjega viška pleistocenske poledenitve v vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah. Dela, 47, 127-141. https://doi.org/10.4312/dela.47.127-141