Model celovite obravnave degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji

Avtorji

  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Simon Kušar Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Alma Zavodnik Lamovšek Katedra za prostorsko planiranje, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.48.5-59

Ključne besede:

funkcionalno degradirano območje (FDO), evidenca, kriteriji za opredelitev, tipologija, spremljanje, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj

Povzetek

V prispevku predstavljamo značilnosti funkcionalno degradiranih območij (FDO) v Sloveniji, kriterije za njihovo opredelitev, tipologijo ter argumente za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja. Natančna prostorska umeščenost in poznavanje značilnosti razvrednotenih območij predstavljata pomemben korak v smeri trajnostnega načrtovanja in umeščanja dejavnosti v prostor. Leta 2017 smo v Sloveniji evidentirali 1081 FDO v skupni površini 3423 ha, med katerimi prevladujejo območja industrijskih in obrtnih dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31. 12. 2017

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Model celovite obravnave degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji. (2017). Dela, 48, 5-59. https://doi.org/10.4312/dela.48.5-59