Uporaba geografskega informacijskega sistema v kvantitativni geomorfološki analizi porečja Une (Bosna in Hercegovina)

Avtorji

  • Aida Korjenić Oddelek za geografijo, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Sarajevu
  • Amina Sivac Oddelek za geografijo, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Sarajevu
  • Amra Banda Oddelek za geografijo, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.48.77-94

Ključne besede:

GIS, geomorfologija, morfometrija, krasoslovje, porečje Une, Bosna in Hercegovina

Povzetek

V prispevku smo s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov), kartografskih in matematično-statističnih metod analizirali morfometrične značilnosti porečja Une. Kvantitativna geomorfološka analiza je vključevala hipsometrične značilnosti, naklone, vertikalno razčlenjenost reliefa in ekspozicije reliefa v porečju Une. Analizirani parametri so indikatorji reliefnih oblik in sodobnih procesov preoblikovanja reliefa. Pridobljeni podatki imajo numerično in praktično vrednost, na primer za potrebe kmetijstva, upravljanja voda, gradbeništva, urbanizma, turizma, prostorskega načrtovanja itd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31. 12. 2017

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Korjenić, A., Sivac, A., & Banda, A. (2017). Uporaba geografskega informacijskega sistema v kvantitativni geomorfološki analizi porečja Une (Bosna in Hercegovina). Dela, 48, 77-94. https://doi.org/10.4312/dela.48.77-94