[1]
Novljan, Živa 2021. Morfometrija in gostota vrtač na izbranih pobočjih slovenskega krasa. Dela. 56 (dec. 2021), 89–108. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.56.89-108.