[1]
Vintar Mally, K., Bobovnik, N., Lampič, B. in Kušar, S. 2021. Odnos kmetov do varstva narave na izbranih območjih suhih travišč v vzhodni Sloveniji. Dela. 56 (dec. 2021), 157–174. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.56.157-174.