[1]
Altić, M. 2021. Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in njegovega geografskega atlasa na razvoj hrvaške šolske kartografije. Dela. 56 (dec. 2021), 193–218. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.56.193-218.