[1]
Klemenčič, M.M. 1986. Socialnoekonomska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Črna. Dela. 2 (Dec. 1986), 51–56. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.2.51-56.