[1]
Belec, B. 1989. Ugotavljanje stopnje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v različnih sistemih poljske razdelitve v Sloveniji. Dela. 6 (dec. 1989), 64–71. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.6.64-71.