[1]
Ogrin, D. 1989. Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji. Dela. 6 (dec. 1989), 163–173. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.6.163-173.