[1]
Vrišer, I. 1989. Razmestitev obrtne dejavnosti v SR Sloveniji. Dela. 6 (dec. 1989), 208–217. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.6.208-217.