[1]
Topole, M. 2002. Fizičnogeografsko vrednotenje podeželskega prostora za kmetijstvo in pozidavo. Dela. 18 (Dec. 2002), 243–266. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.18.243-266.