[1]
Koter, M. and Kulesza, M. 2006. Oblike podeželskih naselij na Poljskem in njihova preobrazba v teku zgodovine. Dela. 25 (Dec. 2006), 43–59. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.25.43-59.