[1]
Kušar, S. and Černe, A. 2006. Regionalni, prostorski in okoljski kazalci za vrednotenje regionalnega razvoja, strukture in potencialov. Dela. 26 (Dec. 2006), 27–41. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.26.27-41.