[1]
Ravbar, M. 2007. Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?. Dela. 27 (Dec. 2007), 81–100. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.27.81-100.