[1]
Repe, B. 2007. Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa. Dela. 28 (Dec. 2007), 91–106. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.28.91-106.