[1]
Nemec, L. 2008. Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod. Dela. 29 (Dec. 2008), 89–101. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.29.89-101.