[1]
Kušar, S. 2010. Planiranje kot dejavnik lociranja proizvodnih dejavnosti v Sloveniji. Dela. 34 (Dec. 2010), 61–72. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.34.61-72.